۱۳۸۷ تیر ۵, چهارشنبه

نور و تاريكي

در صبحي زيبا ، ديدگانم را به سوي نور گشودم
و وحشت كردم ، وقتي مردم تيره را پيش روي خود ديدم
Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.